1.  

Upload een recente pasfoto van uzelf. Let op dat u een scherpe pasfoto gebruikt, waarop uw gezicht duidelijk herkenbaar is. Uw pasfoto komt op uw persoonlijke Valyspas te staan en dient ter identificatie tijdens Valysreizen. Mocht u niet herkenbaar zijn, dan loopt u het risico niet te kunnen worden geïdentificeerd.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Info U kunt alleen bestanden in jp(e)g-formaat uploaden. Uw bestand mag niet groter zijn dan 4MB.

Het voorbeeld van uw kaart word hier weergegeven

Voorbeeld van uw kaart

Bewerk uw foto zodat deze goed past.
Valys pasvoorbeeld

Verplaats

Schaal

Roteer

Opslaan en verder met Machtiging
Opslaan en terug naar overzicht
  1.