1.  

Voor de aanvraag van Valys is het nodig om minstens één van de onderstaande bewijsdocumenten te uploaden. Welk bewijsdocument heeft u?

Info
Bijv. kopie van de Regiotaxipas
Info
Wij ontvangen graag zowel (een kopie van) de voor- als achterkant van uw geldige gehandicaptenparkeerkaart.
Info
In deze verklaring worden de volgende vragen beantwoord:
  • Waaruit bestaat de mobiliteitsbeperking van meneer/mevrouw? Bijv: ‘Meneer/ mevrouw kan boven de 5 zones niet zonder ondersteuning reizen omdat hij/zij maximaal 100 meter kan lopen.’
  • Waarom komt meneer/mevrouw niet in aanmerking voor een van de vier bovenste voorzieningen? Bijv.: ‘De lokale vervoersbehoefte van meneer/mevrouw wordt [op deze wijze] ingevuld, waardoor niet aan de eisen van de eerste vier documenten wordt voldaan.’

NB: Bij de beantwoording van deze vragen, dient de gemeente geen medische gegevens op te geven.

Opslaan en verder met Reizigersprofiel
Opslaan en terug naar overzicht
  1.