Valys is bovenregionaal sociaal-recreatief vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. U reist met Valys in Nederland per taxi tegen een gereduceerd tarief. Wilt u meer informatie over Valys? Download onze digitale informatiebrochure of ga naar www.valys.nl.

Het digitaal aanvragen van een persoonlijke Valyspas duurt maximaal dertig minuten en kost u eenmalig €3,40. Lees eerst goed alle stappen en benodigde documenten door. Als u de Valyspas toch liever schriftelijk aanvraagt, dan kunt u dit op deze pagina aanvragen.

Uw voortgang

Begin

Valyspas

Uw aanvraag

Tijd: 5 minuten
Nodig: NAW-gegevens, (mob.) tel.nr. en e-mailadres

Tijd: 3 minuten
Nodig: (digitale kopie van) een geldig legitimatiebewijs

Een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bijvoorbeeld een vreemdelingendocument.

Tijd: 3 minuten
Nodig: (digitale kopie van) een bewijsdocument mobiliteitsbeperking

  • Bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer
  • Bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of –scootmobiel
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-begeleiderskaart
  • Een verklaring van, of namens, uw gemeente dat ondanks dat u niet beschikt overbovenstaande documenten er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat

Tijd: 5 minuten
Nodig: persoonlijke reisvoorkeuren

Tijd: 3 minuten
Nodig: (digitale kopie van) een pasfoto

Tijd: 5 minuten
Nodig: iDEAL of (digitale kopie van) een bankpas

Heeft u een rekening bij een andere bank, dan kunt u de Valyspas digitaal aanvragen met een handmatige machtiging. Het blijft mogelijk om de Valyspas helemaal handmatig aan te vragen via deze pagina.

Tijd: 3 minuten
Nodig: akkoord algemene voorwaarden Valys